Gerbiami klientai, balandžio 26-29 d. nuoma neveikia. Užklausas galite palikti internetu. Mes su jumis susisieksime.

Nuomos sąlygos

📝  Sutartis

Nuomos santykiai tarp Kliento ir Tik-Tak Nuomos salono yra reglamentuojami nuomos sutartimi. Nuomos sutartis yra sudaroma raštu. Sutartis yra sudaroma su asmeniu, turinčiu nuolatinę registraciją Lietuvos Respublikoje, užsieniečiams sutartis sudaroma už piniginį užstatą. Klientas turi teisę bet kada atsisakyti nuomos sutarties.


📦  Turties perdavimas

Nuomos salono darbuotojas, perduodamas turtą klientui, patikrina nuomojamų turtų būklę, komplektiškumą ir išvaizdą. Taip pat jis supažindina klientą su turtų naudojimo taisyklėmis arba pateikia jam rašytines instrukcijas dėl turtų naudojimo. Pasirašius nuomos sutartį, pretenzijos dėl nuomos sutartimi perduoto turto nebus priimamos.


🕒  Nuomos laikotarpio pratęsimas

Klientas turi pirmumo teisę pratęsti nuomos laikotarpį. Nereikia skambinti ir įspėti nuomos salono apie tai - pakanka laiku pervesti mokėjimą už naują nuomos laikotarpį - ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo ankstesnio apmokėto laikotarpio pabaigos, grynaisiais pinigais arba pervesti pinigus į Nuomos teikėjo banko sąskaitą.


🔁  Prekės grąžinimas

Klientas privalo grąžinti nuomojamą prekę tokiame pačiame stovyje, kokį jis ją gavo nuomos punkte išduodant. Visų priedų buvimas yra būtinas. Grąžinant prekę, Klientas privalo būti privalomai pasirašęs priėmimo aktą, patvirtinantį prekės grąžinimą į nuomos punktą. Nepasirašyto priėmimo akto nebuvimas reiškia, kad prekė yra Kliento rankose. Jei prekėje atsiranda defektų, kylančių dėl Kliento prekės naudojimo, Klientas įsipareigoja nesiginčijant sumokėti nuomos įmonei "Tik-Tak" įvertintą prekės vertę, nurodytą nuomos sutartyje, per 3 dienas. Prekės grąžinimas nepilnamečiam yra vertinamas kaip visiškas nuomojamo turto sugadinimas, nes dings prekės komplektiškumas, arba Klientas, sutikęs su nuomos įmone "Tik-Tak", papildo nuomojamą prekę savo sąskaita analogiška detalė.